NFF ung er et eget utvalg i NFF for medlemmer mellom 20-35 år som blant annet skal bidra til å understøtte foreningenes arbeid.

NFF ung skal også:

  • Være en ressurs for forbundet sentralt, regionalt og lokalt
  • Representere forbundet i LOs ungdomsutvalg
  • Arbeide tett med rekruttering av aspiranter og være kontaktleddet til NFFs aspirantstyrer
  • Bidra til å gjennomføre konferanser blant annet for yngre medlemmer
  • Delta i forbundets sentralstyre med tale- og forslagsrett

 

Pizza på Peppes

NFF UNG arrangerte tirsdag 23.04 en sosial samling med pizza på Peppes i Lillestrøm for begge aspirantkullene som for øyeblikket er å finne i lokalene til KRUS på Lillestrøm. Vel 35 aspiranter møtte opp. Samlingen var meget vellykket og stemningen meget god!