NFF ung er et eget utvalg i NFF som blant annet skal bidra til å understøtte foreningenes arbeid.

NFF ung skal også:

  • Være en ressurs for forbundet sentralt, regionalt og lokalt
  • Representere forbundet i LOs ungdomsutvalg
  • Arbeide tett med rekruttering av aspiranter og være kontaktleddet til NFFs aspirantstyrer
  • Bidra til å gjennomføre konferanser blant annet for yngre medlemmer
  • Delta i forbundets sentralstyre med tale- og forslagsrett

Leder:
Mats A. Gangnes
Epost: matsaksel@gmail.com