Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og LO Stat.

Med sine rundt 3.500 medlemmer er Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund det klart største fagforbundet i kriminalomsorgen.

Forbundet organiserer arbeidstakere og ledere på alle nivåer i kriminalomsorgen. Hovedområdene for forbundet er ansatte og ledere ved fengslene, friomsorgskontorene, overgangsboliger, regionadministrasjonener, kriminalomsorgens IT tjeneste (KITT) og kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

Forbundet organiserer også studenter (aspiranter) ved kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund vil gjennom LOs organer og politisk påvirkning arbeide for en god og rettferdig velferdspolitikk.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er medlem av Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF), Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU), Rådet for psykisk helse, Norsk Folkehjelp og Rasismefri sone.