Lagring av personopplysninger – ny forordning

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund lagrer og bruker opplysninger om deg som er eller har vært medlem. Vi registrer opplysninger for å kunne gi deg best mulig bistand, enkel innbetaling av medlemskontingent og for å kunne gi deg informasjon om fordelene som følger av medlemskapet.

Vi legger stor vekt på å ivareta medlemmenes personvern slik dette er regulert i personvernloven og forskriftene. Medlemsopplysninger behandles konfidensielt.

Vi innhenter alltid samtykke til registrering av personopplysninger for nye medlemmer. Samtykke kan trekkes tilbake, men allerede registrerte opplysninger blir forsvarlig tatt vare på. Dette er nødvendig både for å kunne bidra i evt. framtidige saker og for å sikre forbundet et komplett historisk arkiv.

Vi har registrert følgende opplysninger om medlemmene:

 • Navn og kontaktinformasjon
 • Fødselsnummer
 • Data og historikk om medlemskapet
 • Aktive og historiske arbeidsforhold
 • Aktive og historiske tillitsverv
 • Verving
 • Korrespondanse

Opplysninger om medlemmene brukes administrativt og i forbindelse med saksbehandling. Vi utleverer ikke opplysninger til andre, med følgende unntak:

 • I forbindelse med konkrete saker hvor medlemmet ønsker bistand kan vi involvere og gi opplysninger til personer som har fått skriftlig fullmakt til å representere medlemmet
 • Samarbeidspartnere innen fagbevegelsen, bank- og forsikring som gir medlemsfordeler får utlevert opplysninger som er nødvendige for innfrielse av det aktuelle formålet
 • Samarbeidspartnere innen medlemsrettet kommunikasjon og media får utlevert nødvendig informasjon for å kunne formidle utgivelser, informasjon og nyheter til medlemmene.
 • Samarbeidspartnere innen kurs og opplæring får utlevert nødvendig informasjon for å kunne administrere og gjennomføre avtalt opplæring.
 • Andre forbund kan få informasjon i forbindelse med at medlemmer flytter medlemskapet.
 • Skattemyndighetene får informasjon om fradragsberettiget medlemskontingent for direktebetalende medlemmer

Tillitsvalgte i den enkelte virksomhet har tilgang til register over egne medlemmer. Tillitsvalgte har også adgang til å ajourføre opplysninger om den enkelte. Medlemmer kan selv se sin egen registrering ved å gå inn på «Min side», følg linken her.

Tillitsvalgte har bl.a. til oppgave å bistå medlemmer i saker om medlemmets arbeidsforhold. Tillitsvalgte kan fritt forhøre seg om problemstillinger f.eks. i forbundet rundt aktuelle saker så lenge tillitsvalgte ikke utleverer personopplysninger. Når tillitsvalgte ønsker konkret bistand i en sak, må tillitsvalgte sørge for å få fullmakt til å opptre på vegne av medlemmet, med mindre medlemmet deltar i behandlingen.

Fordelsprogrammet LOfavør eies av LO og alle LO-forbundene, og driftes gjennom LOfavør AS. LOfavør er en del av medlemskapet ditt i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Gjennom medlemskapet får du tilgang til både kollektive forsikringer og andre forsikringsordninger i fordelsprogrammet. LOfavør vil på vegne av LO og LO-forbundene sende deg informasjon om dine kollektive avtaler, individuelle fordeler og hvordan du kan ta i bruk fordelsprogrammet som medlem. 

Som medlem har du innsynsrett, rett til å kreve retting av opplysninger som måtte være feil. Du kan kreve sletting av opplysninger som mangler behandlingsgrunnlag.

Vår behandlingsansvarlige er forbundsleder. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er uenig i vår måte å behandle personopplysninger på.