Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 84 50
E-post: post@fengselogfriomsorg.no

Administrasjonen

Asle Aase, nestleder

Asle Aase
Forbundsleder
Telefon: 976 95 268
aase@fengselogfriomsorg.no

Tommy Fredriksen
Nestleder
Telefon: 982 30 012
fredriksen@fengselogfriomsorg.no

Jan Arve Blom, forbundssekretær

Jan Arve Blom
Forbundssekretær
Telefon: 924 82 700
blom@fengselogfriomsorg.no

Nina Bergene, hovedkasserer

Nina Bergene
Hovedkasserer
Telefon: 416 40 118
bergene@fengselogfriomsorg.no

Hilde Myhrer, konsulent

Hilde Myhrer
Konsulent
Telefon: 982 30 011
hilde.myhrer@fengselogfriomsorg.no

Bjarte Engelsen Syse
Konsulent
Telefon: 990 01 786
syse@fengselogfriomsorg.no

NFF Ung

Mats Aksel Gangnes
Leder NFF Ung
Telefon: 920 86 170
mats@fengselogfriomsorg.no