Anfinn Liland NFF-landsmøtet i 2001. Foto: Jan-Erik Østlie

Forbundet har mottat den triste meldingen om at NFFs æresmedlem Anfinn Liland døde lørdag 8. juli 2017. 

Anfinn Liland begraves fra Enebakk kirke fredag 21. juli.

Anfinn var en av forbundets markante tillitsvalgte i mange år og frem til han gikk av for oppnådd pensjonsalder i 1994.

Anfinn begynte ved Oppstad arbeidshus 20.mars 1957 og meldte seg inn i forbundet 1. april samme år. Han var både leder, sekretær og kasserer i styret ved Opstad funsjonærforening frem til han begynte ved Oslo fengsel avd. B i 1970. Han ble valgt som sekretær i OFFs styre på avdeling B.  Anfinn ble valgt inn i landsstyret på landsmøtet i 1971. I 1973 fikk han stilling som fengselsførstebetjent ved Oslo kretsfengsel. Ved landsmøtet i 1975 ble han valgt som sekretær i forbundet. I 1978 ble han fastlønnet sekretær/saksbehandler og et verv han hadde frem til han gikk av ved oppnådd pensjonsalder 1.8.1994.

I 2004 ble Anfinn tildelt Nordisk fengselsfunksjonærers unions hedersmerke.

Anfinn Liland ble utnevnt til æresmedlem av NFF i 1994 og fikk samme året tildelt LOs høyeste utmerkelse Pionèren.

Vi lyser fred over Anfinn Lilands minne.