Foto: SATS ELEXIA

Forbundet har inngått avtale for våre medlemmer med treningskjeden SATS ELIXIA som gir medlemmene 18 prosent rabatt. 

Hvis du vil opprette nytt medlemskap hos treningskjeden, kontakt ditt nærmeste SATS ELIXIA-senter. Husk å medbringe gyldig dokumentasjon på medlemskapet i forbundet, legitimasjon samt forbundets unike avtalekode.

Hvis du allerede er medlem i treningskjeden, ta med deg gyldig dokumentasjon på medlemskap i forbundet, legitimasjon samt forbundets unike avtalekode til nærmeste SATS ELIXIA-senter slik at de enkelt kan knytte deg til avtalen.

> Les mer om SATS ELIXIA-kjeden her