Foto: NFF

NFFs forbundsleder Asle Aase er tilfreds med at Oslo fengsel videreføres på Grønland med 140 plasser.

Samtidig bygges fengslet på Ilseng i Stange ut med 96 høysikkerhetsplasser, mens Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune får 76 nye plasser.

Asle Aase sier at NFF har jobbet målrettet både politisk og faglig for å få en beslutning om lokalisering av nytt Oslo fengsel. Dagens beslutning fra Regjeringen Støre er i tråd med forbundets lokalforening og forbundet sentralt.

I juni skrev forbundet til justisministeren og pekte direkte på Grønland da Bredtveit-alternativet ble lagt bort.

– Det hadde vært ønskelig med flere plasser enn 140 plasser på Grønland, etter forbundets mening burde det vært minst 170 plasser. Ideelt burde det vært samme kapasitet som i dag. Men vi er svært glade for at våre medlemmer på Oslo fengsel har fått en avklaring om fremtiden og engasjementet lokalt på Oslo har vært viktig i prosessen som førte frem til beslutningen, sier Aase

Han framholder at taperne etter dagens beslutning dessverre er kvinnene på Bredtveit. Forbundet kommer til å arbeide hardt for å få til endringer som vil gjøre noe med den alvorlige situasjonen for dem. Bredtveit er et gammelt og dårlige bygg som verken er bra for ansatte eller innsatte.

– Situasjonen er også kritisk for kvinnene andre steder i landet og vi forventer at Regjeringen Støre vil utvise samme handlekraft på dette området som de har vist med beslutningen om Oslo og Ilseng.

– Utbygging på Ilseng kommer ikke som en overraskelse, men det var mer uventet at det kom i dag. Det er viktig for forbundet at utbyggingen ikke påvirker Gjøvik fengsel, sier Asle Aase.