Bergen fengsel. Foto: Yngvil Mortsensen, LO Media

Forbundet har sendt brev til KDI der følgende temaer ble tatt opp : bemanning, 1078 betjenter, vold og trusler, lønn og en det knyttet til ressurssituasjonen. 

Den 13. september hadde forbundet møte med KDI og gikk gjennom sakene. KDI orienterte bl.a. om at de hadde tatt opp med justisministeren utviklingen knyttet til vold og trusler og at referatet fra møtet ville bli lagt ut på intranettet om ikke lenge.

KDI ønsker å sette ned en arbeidsgruppe knyttet til vold og trussel-situasjonen. De jobber med mandatet og det vil bli drøftet med partene. Det vil bli skrevet et referat fra møtet.