I dag ble det gjennomføret budsjetthøring i Stortingets justiskomite. 

NFF fokuserte på blant annet på kuttene i driftsbudsjettene, nedbemanning, samfunnssikkerhet og vold- og trusler.  Etter innlegget ble det noen spørsmål til NFF om udekkede vakter, transport og omorganiseringen.

– Prop 1S skal behandles i Stortinget før jul 2016
– Komiteene gjennomfører høringer hvor organisasjonene kan komme og gi uttrykk for sitt syn på det fremlagte budsjettet.
– Komiteen skal lage en innstilling.