Ringerike fengsel. Foto: Kriminalomsorgen

Lørdag 25. februar ble en innsatt drepe av en medinnsatt ved Ringerike fengsel. Saken er under etterforskning av politiet. 

Det er svært tragisk at en innsatt er drept under straffegjennomføringen og NFF er svært opptatt av at politiet og kriminalomsorgen klarer å avdekke hvordan dette kunne skje. 

NFFs forbundsleder har gitt følgende kommentar: 

«NFF er opptatt av sikkerheten til både de ansatte og innsatte. Når det skjer et drap innenfor murene er det en stor belastning både for de ansatte og innsatte. Etterforskning vil avdekke om det var noe som kunne vært gjort for å forhindre det som skjedde på Ringerike. Drapet retter imidlertid søkelyset på om den retningen som kriminalomsorgen har gått de siste årene har hatt en betydning i forhold til at vold trusler både mot de ansatte og de innsatte har økt. NFF og Sivilombudsmannen sa i 2016 klart ifra om at kuttene i driftsbudsjettet har hatt en negativ virkning for både ansatte og innsatte. Drapet reiser også spørsmålet om de innsatte som sitter for sedelighetsforbrytelser bør plasseres i egne avdelinger? Det er de bl.a. god erfaring med på Åna fengsel.»

Kriminalomsorgen har ansvaret for at personer dømt til fengselsstraff gjennomfører sin idømte straff i henhold til straffegjennomføringslovens § 2: «Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold.»