Rapporten med evaluering og forslag til endringer i kriminalomsorgens organisering er nå oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.

Forbundet vil nøye gå gjennom rapporten og ikke minst begrunnelsene Difi legger til grunn for sine forslag til departementet.

> Les rapporten i sin helhet her