Din lønn er fastsatt i Hovedtariffavtalen som er inngått mellom staten og LO Stat/NFF. Lønnstabellen ligger som en del av avtalen.

> Se Hovedtariffavtalen og lønnstabellen her