Alle medlemmer, unntatt aspiranter og pliktårsbetjenter, betaler en en årlig kontingent 1,4 prosent av pensjonsgivende inntekt pr. 1. januar 2018. 

Pensjonsgivende inntekt er det samme som grunnlønn pluss tillegg i turnus begrenset oppad til 56.000 kroner. Din egen grunnlønnen finner du ved å gå inn i A-tabellen i Hovedtariffavtalen.

Kontingenten er fradragsberettiget i skattemeldingen. Du får et skattefradrag på 28 prosent, noe som tilsvarer rundt 1.000 kroner i året.