Alle medlemmer, unntatt aspiranter og pliktårsbetjenter, betaler en en årlig kontingent på 1,4 prosent av pensjonsgivende inntekt.

Medlemmer som jobber turnus betaler 1,4 prosent av grunnlønn, samt kr 78,- pr måned.
(Kr 78,- tilsvarer 1,4 prosent av det som var pensjonsgivende inntekt før endringen av beløpsgrense i hovedtariffavtalen i 2019.)

Kontingenten er fradragsberettiget i skattemeldingen.
Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil kr 3850,-. Fradraget vil vanligvis være forhåndsutfylt på skattemeldingen.