Kontingenten for yrkesaktive medlemmer er 1,4% av brutto grunnlønn.

Obligatoriske + valgte forsikringer kommer i tillegg.

Aspiranter og pliktårsbetjenter har kontingentfritak.

Kontingenten er fradragsberettiget i skattemeldingen.
Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil kr 5800,-. for 2022. For inntektsåret 2023 kan du trekke fra inntil kr 7700,-.

Fradraget vil vanligvis være forhåndsutfylt på skattemeldingen.