Profileringsartikler sendes ut til lokalforeningene ved aktiviteter eller egne kampanjer.

Kontakt forbundet på post@fengselogfriomsorg.no