Når en skade har oppstått er det viktig at du melder fra til SpareBank 1 med en gang. Dette sikrer at du får den hjelpen du trenger så fort som mulig. 

Ved uhell eller skade anbefaler vi deg å følge SpareBanken 1s veiledning på internett.

DU kan også kontakte SpareBank 1 på telefon +47 915 02 300.

Melde skade fra utlandet

Har du behov for helsehjelp i utlandet, bør du kontakte SpareBank 1s døgnåpne alarmsentral: +47 22 96 50 45. De vet hvilke behandlingssteder som anbefales der du er.