Foto: Yngvil Mortensen, LO Media

De ansatte ble i dag 22. januar informert om at Justisdepartementet ikke ønsker å kjøpe Osterøy. Dermed legges fengselet ned. 

NFFs lokale og regionale tillitsvalgte er svært skuffet over beslutningen.

Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund mener at Justisdepartementet bør kjøpe øya og bruke den til soningsplasser – åpne og lukkede – for kvinner.

> Les mer: Fengselet på Osterøy legger ned