Foto: NFF

Raymond Nilsen er av NFFs sentralstyre gjenoppnevnt som sentralt hovedvernombud i kriminalomsorgen.

NFFs sentralstyre har oppnevnt Raymond Nilsen som hovedverneombud i perioden 1. januar 2019 – 31. desember 2020.

Raymond har innehatt vervet siden januar 2017 og før den tid var han regionalt verneombud i region sør og vara for Mette Salicath da hun var sentralt verneombud. May Torunn Storaas er oppnevnt som vara for Raymond Nilsen i samme periode. May Torunn har sitt arbeid på Bredtveit fengsel og har vært vara for Raymond siden januar 2017.

Både Raymond og May Torunn har lang fartstid i kriminalomsorgen og kjenner godt til utfordringene kriminalomsorgen står oppe i.

NFF ønsker de lykke til i sitt viktige arbeid.