Illustrasjon

Fremtidig behov for fengselskapasitet vurdert. Justisministeren avviser nedleggelser.

NFF tar rapporten som er utarbeidet av Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet foreløpig til etterretning. Det er svært postitivt at justisminister Emilie Enger Mehl er tydelig på den desentraliserte strukturen når hun avviser å legge ned de foreslåtte enhetene. NFFs hovedprinsipp er at ingen fengsler skal legges ned før det er etablert et nytt alternativ. Forbundet ser det som viktig å være tett på når rapporten skal behandles, da det i stor grad vil kunne påvirke medlemmenes arbeidssituasjon. Rapporten vil bli nøye gjennomgått og behandlet i forbundets styrende organer.

Pressemelding fra regjeringen og rapporten: