Norgerhaven i Nederland. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Forbundet har mottatt brev fra KDI hvor de bes komme med innspill til hvorvidt leieavtalen med Nederland skal forlenges eller ikke. Høringssvaret skal være KDI i hende innen 1. mai. 

> Les hele høringsbrevet her