Årets oppgjør ble 5.2 %. Altså det samme som i fjor, men lønnsveksten er mindre da det i år er et større overheng enn i fjor. Et overheng på 2,5 % er mye og er prisen vi må betale for et svært godt oppgjør i fjor. Overheng er virkningen fjorårets oppgjør har i år. Lønnsglidning på 0,8 % er forskjellen mellom den avtalte lønnsveksten og den reelle lønnsveksten i år. Mao lønnsveksten utenfor det sentrale oppgjøret. Det innebærer at det kun er 2,9 % fri lønnsvekst i år.

Det sentrale tillegget ble på 0,75 % av årslønn (grunnlønnen). og prosentvis avhengig av lønnsnivået man er i, men til forskjell fra i fjor hvor potten til lokale lønnsforhandlinger var på 0,7 % og 21 millioner kroner, er den i år på 2,15 % og i underkant av 60 millioner kroner. Dette en betydelig sum vi skal prioritere våre interesser med.

Lønnsoppgjøret i år er prisen vi må betale for fjorårets oppgjør og prisen vi må betale for at alle parter igjen skal ha en og samme hovedtariffavtale. Den prisen er NFF villig til å betale, da vi har interesser i alle grener og nivåer. Sentralstyret ser frem til skikkelige lokale lønnsforhandlinger og er forberedt på nettopp det.

Nytt for våre medlemmer er at lønnstrinn ikke lengre eksisterer og det vil på lønnsslippen kun stå grunnlønn. Det vil med andre ord si at ltr og tilleggslønn slås sammen til lønn + lønnsoppgjøret.

NFF vil på senere tidspunkt kalle inn til webinar hvor vi besvarer spørsmål som kommer inn til forbundet.