NFF-nestleder Asle Aase. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

Sivilombudsmannen har besøkt Norgerhaven fengsel. Besøksrapporten gir et svært kritisk bilde av å sende fanger til soning av straff i Nederland. 

> Les besøksrapporten fra Sivilombudsmannen

NFFs pressemelding om besøksrapporten:

Soning i Nederland – ikke en norsk rettsstat verdig!

Sivilombudsmannens (SOM) knusende rapport om soningsavtalen med Nederland må få konsekvenser for avtalen som er inngått for avsoning av straff i Nederland og avtalen må avsluttes.

Forbundet var blant annet kritiske til at annen stats lovs lovgivning skulle kunne anvendes ovenfor de utsendte fangene samt forringet soningstilbud og soningsprogresjon.

NFF er svært tilfreds med at SOM har hatt tilsyn med Norgerhaven fengsel og kommet opp med en svært grundig rapport. Rapporten belyser svært viktige problemområder ved å sende fanger for straffegjennomføring i et annet land.

NFF hadde omfattende innsigelser til inngåelse av avtalen med Nederland og Sivilombudsmannen har i sin rapport dokumentert at forbundets bekymringer ikke var ubegrunnede.

Hovedfunnene i rapporten er knusende og ikke en norsk rettsstat verdig.

Regjeringen Solberg varslet at de skulle få ned soningskøen og har med all tydelighet vist at de er villige til det uten tanke på å ivareta de domfeltes rettigheter på lik linje som domfelte som soner i norske fengsler.