Foto: JD

Lise Sannerud er i statsråd 19. oktober utnevnt til direktør for kriminalomsorgsdirektoratet.

Sannerud kommer fra stillingen som direktør for Sekretariatet for konfliktrådet. Hun har tidligere vært HR-direktør i Skattedirektoratet og kommunalsjef i Frogn kommune. Sannerud er utdannet sosionom og tiltrer stillingen fra det tidspunkt departementet bestemmer.

NFF gratulerer Lise Sannerud med utnevnelsen, og ser frem til å samarbeide til det beste for kriminalomsorgen og for de ansatte.