Kartellkonferansen 2015. Foto: Ole Palmstrøm, LO Stat

LO Stats representantskap starter 22. november kl. 1300. Torsdag 24. november skal det velges ny leder av LO Stat. 

Det er tre kandidater som har meldt seg og det er forbundet med stor spenning hvem som blir innstilt fra valgkomiteen.

NFF stiller med Rita Bråten, Asle Aase, Jan Arve Blom, Ingeborg Kivle og Thorbjørn R Gjertsen under LO Stats representantskap.

> Følg Kartellkonferansen på lostat.no