Foto: Kriminalomsorgen

I møte i KDI 8.juli ble det besluttet at de lokale lønnsforhandlingene i kriminalomsorgen skal gjennomføres mellom de setrale partene i kriminalomsorgen. 

Lønnsforhandlingene skal gjennomføre i perioden 7.-11.november.

Det har vær gjennomført forberedende møter og partene er blitt enige om et lønnspolitisk dokument for kriminalomsorgen. I forhandlingene vil både utjevning av forskjeller, gruppekrav og enkeltkrav være aktuelt.

> Les Lønnspolitisk dokument for kriminalomsorgen
> Last ned Kravskjema 2.5.3

NFFs regionavdelinger skal oversende kravene til forbundet innen 3. oktober. 

Forbundet har frist på seg til 10. oktober å sende lønnskravene til KDI. 

KDI vil utarbeide et forslag til tilbud som sendes organisasjonene. Det tas sikte på at forhandlingene skal være avsluttet innen 10.november

Det skal være ekstraordinært sentralstyremøte 6. oktober hvor lønnskravene som skal sendes inn blir vedtatt.