De sentrale parter jobber med å få på plass en felles lønnspolitikk i kriminalomsorgen og regner med at den blir ferdig i uke 39.

Når den er ferdig vil den bli sendt ut til tillitsvalgte. Partene er enig om at det et er et mål å rette opp utilsiktede skjevheter, samt vurdere individuelle krav basert på stillingens innhold og ansvar, kompetanse og resultater. Det er også enighet om at det kan sendes gruppekrav.

Medlemmer som ønsker å fremme krav til det lokale lønnsoppgjøret må ta kontakt med de lokale/regionale tillitsvalgte for å sjekke tidsfristene som er satt. Kravskjema fås ved henvendelse til de lokale, regionale eller sentrale tillitsvalgte. Kravene må begrunnes. Sentralstyret har besluttet at prioriteringene i år vil bli å rette opp skjevheter som er i kriminalomsorgen. Fristen som forbundet har satt til lokalforeningene er 3. oktober. Kravene til KDI er 10. oktober.

Hvis noen mener at de har krav som fyller vilkårene i Hta. 2.5.3 Særlig grunnlag må forbundet sende de inn til KDI innen 3. oktober. Forhandlingene er den 19. oktober.

Lønnsforhandlingene etter 2.5.1 skal foregå i uke 45. KDI vil komme med et første tilbud allerede 19. oktober, men informasjon om dette vil ikke bli offentliggjort. Lønnsforhandlingene vil være ferdig når alle organisasjonene har skrevet under protokollen