Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen

> Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen

Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått hovedavtalen (HA) med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.

KDI og NFF, KY, Unio og Akademikerne har inngått egen tilpasningsavtale for kriminalomsorgen. Avtalen er prolongert.