Hovedavtalen og tilpasningsavtale

Hovedavtalen i staten 

Hovedavtale med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen

Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått hovedavtalen (HA) med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Ny tilpasningsavtale for kriminalomsorgen er gjeldende fra 21. november 2023.