Hovedtariffavtalen i staten

> Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) for LO Stat, Unio og YS Stat er vedtatt for tariffperioden 1. mai 2018 – 30. april 2020.