Hovedtariffavtalen i staten

> Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) for LO Stat og YS Stat er vedtatt for tariffperioden 1. mai 2022 – 30. april 2024.