Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

> Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Statsansatteloven erstattet Tjenestemannsloven 1. juli 2017. Statsansatteloven er en særlov som gjelder for arbeidstakere i staten.