1. mars 2018 skal det være møte med den nye justisministeren, Sylvi Listhaug, for blant annet å diskutere utfordringene i kriminalomsorgen. 

NFF tilskrev justisminister Sylvi Listhaug umiddelbart etter utnevnelsen og fremhevet at forbundet er opptatt av å ha en god dialog med politisk ledelse og ba om et møte.

Forbundet ønsket også en dialog om hvordan målsettingene i «Jeløya-avtalen» skal realiseres, samt øvrige store utfordringer kriminalomsorgen står overfor.