Illustrasjon over det nye fengselet i Froland. Foto: Kuvaas/Axis AS

NFF er tilfreds med at det skal bygges fengsler i Agder , men er ikke fornøyd med at det skal være felles ledelse og administrasjon. 

NFF er heller ikke fornøyd med at det er liten åpenhet om fengselsstrukturen og det svekker organisasjonenes innflytelse på viktige områder.

> Les hele NFFs pressemelding

Bilde: Arendal fengsel