Illustrasjon over det nye fengselet i Froland. Foto: Kuvaas/Axis AS

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å bygge fengsel med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland i Agder. 

– Nytt fengsel i Agder vil tilføre området sårt tiltrengte fengselsplasser, og vil samtidig ha en god effekt på arbeidsmarkedet i regionen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

> Les hele pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet