Foto: Stortinget

NFF vant frem og klarte å få med seg stortingsflertallet til å stemme imot den foreslåtte omorganiseringen. Avstemmingen ble vunnet med 54 mot 48 stemmer. 

Det ble enstemmig flertall for at det skal gjennomføres en evaluering av kriminalomsorgen.

Helt siden juni 2014 har mange av NFFs medlemmer og andre ansatte gått i det uvisse om hva fremtiden bringer. Det som er helt klart er at regionene ikke legges ned og fullmaktene beholdes som i dag.

NFF ønsket ikke enhetsmodellen og vant frem!

> Les hele NFFs høringsnotat til justiskomiteen