I november skal det avholdes en høring om omorganiseringen av kriminalomsorgen. Proposisjonen 105 L er fremmet for Stortinget og det var planen at denne skulle vært behandlet i vårsesjonen. Det ble imidlertid for kort frist for partiene i justiskomiteen og høringen ble derfor utsatt. 

Høringen vil sannsynligvis finne sted i starten av november og med en avgjørelse i månedsskiftet nov/des.

NFF har tydelig uttalt at de ikke ønsker en omorganisering som regjeringen legger opp til.

> Følg behandlingen av proposisjonen på Stortinget