Foto: KRUS

Regjeringen har i dag lagt frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 og det er bevilget penger til videre arbeid med bygging av fengsler i Agder og opptak av flere aspiranter. 

Pressemelding  fra NFF om revidert nasjonalbudsjett 2017: 

Et budsjett som ikke tar innover seg de store utfordringene kriminalomsorgens ansatte og samfunnet står overfor!

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er tilfreds med at Regjeringen i RNB bevilger penger til videre arbeid med å etablere nye i Agder. Det er også behov for flere ansatte til Agder og en bevilgning av penger til opptak av 75 fengselsaspiranter er helt nødvendig.

Forslaget til bevilgning løser imidlertid ikke de store utfordringene kriminalomsorgens ansatte og ledere står overfor! Kuttene på nærmere 150 millioner siden regjeringen overtok i 2013 har svekket arbeidet med de innsatte og domfelte. Samfunnssikkerheten svekkes når kriminalomsorgen må løslate innsatte som ikke har fått et fullverdig tilbud om rehabilitering.

NFF har i 3 år varslet om konsekvensene av kuttene regjeringen har påført kriminalomsorgen og hvordan dette også rammer både sikkerheten til de ansatte og innsatte. Regjeringens krav til effektivisering og avbyråkratisering har redusert både innsatte og ansatte til et spørsmål om kapasitet og mangel på driftsmidler fører til en kriminalomsorg uten de nødvendige medmenneskelige relasjoner som må til i et godt rehabiliteringsarbeid. Det er uholdbart at stillinger holdes ledige og at vakter ikke dekkes opp grunnet manglende bevilgninger.

NFF mener Regjeringen også må prioritere å bevilge ekstra midler til innkjøp av nødvendig sikkerhetsutstyr, investeringer i IKT og en opprustning av bilparken i kriminalomsorgen.

For ytterligere opplysninger kontakt

  • Asle Aase, nestleder, 976 95 268

> Se regjeringens samleside om revidert nasjonalbudsjett 2017