Foto: NFF

Velfortjente utmerkelser til vår tidligere forbundsleder for lang og tro tjeneste i fagbevegelsen.

Det er få tillitsvalgte som kan matche Rita Bråtens cv i fagbevegelsen. Rita hadde sentrale tillitsverv i NFF siden landsmøtet i 1985, hun ble forbundets første heltids kvinnelige tillitsvalgt i 1994, og på landsmøtet i Tromsø i 2014 ble hun vår første kvinnelige forbundsleder. Rita Bråten gikk av som forbundsleder på landsmøtet i juni år, og ble pensjonist etter 38 år med sentrale tillitsverv i NFF.

Vi kjenner Rita som et levende oppslagsverk, og en dyktig tillitsvalgt med et brennende engasjement. Det var aldri noen tvil om at Rita skulle tildeles Landsorganisasjonens høyeste utmerkelse – Pioneren. I tillegg fikk hun AOFs hedersbevisning «Sliteren».

Statutter for sliteren:

”Sliteren” kan kun tildeles personer som er ute av aktiv tjeneste og har gjort en innsats for arbeiderbevegelsen som er ut over det vanlige. Forutsetningen er at hedersbevisningen skal henge meget høyt.»