Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

Forbundet har vært i drøftinger med kriminalomsorgsdirektoratet om hvor årets aspiranter skal gjennomføre pliktåret. 

NFF hadde før møtet 30. juni spilt inn et forslag som avvek litt fra direktoratets forslag. I drøftinger er det til slutt arbeidsgiver som har siste ord og er partene ikke enige så må arbeidsgiver til slutt ta en beslutning.

I brevet fra KDI til etatens regioner og lokale enheter er det fremhevet: 

«Fordeling av pliktårsbetjenter ble drøftet med sentrale parter i IDF møte 30.06.17. Vi legger ved den endelige fordelingen av pliktårsbetjenter 2017/2018. Det presiseres at regionene ikke har anledning til å foreta ny omfordeling. Dersom et slikt behov skulle oppstå, må saken tas opp med KDI.

Fordeling innad i enheter med flere lokasjoner må foretas senest 21. august, og KRUS skal informeres.

Underveis i prosessen er det fremkommet ulik håndtering mellom enheter og regioner. I henhold til Hovedavtalen skal fordeling av pliktårsbetjenter drøftes både lokalt og regionalt, før regionene oversender forslag til KDI. Dette for å sikre medvirkning i prosessen og god lokal forankring.»

NFF ønsker alle lykke til i pliktåret!

Fordeling av pliktårsbetjenter 2017/2018

Region Øst

66

 

Region Sør inkl. Transport

25

 

Region Sør Vest

18

 

Region Vest

25

 

Region Nord

34

 

Totalt

168

 
     

Region øst

66

 

Oslo fengsel

10

 

Bredtvedt

1

 

Indre Østfold

11

 

Ravneberget

2

 

Halden

14

 

Ila

6

 

Ullersmo

17

 

Kongsvinger

3

 

Hedmark fengsel

2

 
     

Region sør

25

 

Ringerrike fengsel

11

 

Drammen

1

 

Søndre Vestfold

2

 

Telemark

1

 

Bastøy

1

 

Transporttjenesten

5

 

Buskerud friomsorg (EK)

2

 

Vestfold/Telemark friomsorg (EK)

2

 
     

Region sørvest

18

 

Åna fengsel

3

 

Stavanger

2

 

Haugesund

1

 

Sandeid

1

 

Kristiansand fengsel

2

 

Arendal

3

 

Rogaland friomsorg (EK)

3

 

Agder friomsorgkontor (EK)

3

 
     

Region vest

25

 

Lyderhorn overgangsbolig

1

 

Bergen

11

 

Vik

2

 

Ålesund

1

 

Hustad

4

 

Bjørgvin

4

 

Hordaland friomsorg (EK)

1

 

Møre og Romsdal friomsorg (EK)

1

 
     

Region nord

34

 

Trondheim

13

 

Bodø fengsel

3

 

Mosjøen

2

 

Tromsø

10

 

Vadsø

3

 

Verdal fengsel

2

 

Nordland friomsorgskontor (EK)

1