Kari Henriksen, Stortingets justiskomite (Ap). Foto: Arbeiderpartiet

Pressemelding fra Arbeiderpartiet om forslag til endringer i kriminalomsorgen. 

Regjeringen har levert et forslag om endringer i kriminalomsorgen som verken har riktig diagnose eller medisin. De har fremmet et forslag som ikke svarer på fremtidens utfordringer innen kriminalomsorgen.

Arbeiderpartiet mener det er avgjørende at kriminalomsorgen samarbeider godt med andre instanser som politi, Nav og sykehus. Vi må lykkes med at flest mulig domfelte settes i stand til å velge liv uten ny kriminalitet etter gjennomført soning.

– Forslaget fra regjeringen overbeviser oss ikke om at en omorganisering er svaret på disse utfordringene. Rett og slett fordi justisministeren ikke har klart å sannsynliggjøre at en omorganisering vil de ønskede effektene, sier stortingsrepresentant og saksordfører for saken i Stortinget, Kari Henriksen (Ap).

Arbeiderpartiet vil ikke stemme for regjeringens foreslåtte omorganisering av kriminalomsorgen, prop. 105L (2015-2016). KrF og Venstre har tidligere uttalt at heller ikke de støtter reformen.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle kriminalomsorgen i en retning der kvalitet, mindre byråkrati og effektiv straffegjennomføring blir vektlagt. Kvalitet, likebehandling og rettssikkerhet skal være bærende pilarer for kriminalomsorgen.

Arbeiderpartiet har hatt samråd med ansattes organisasjoner i kriminalomsorgen. De er bekymret over situasjonen og justisministerens manglende prioritering av innhold.

– Jeg deler denne bekymringen og mener dette er en større trussel mot kvalitet og trygghet enn måten kriminalomsorgen er organisert på i dag, sier Henriksen videre.

Jeg vil på det sterkeste anbefale regjeringen å komme tilbake med en grundig evaluering av dagens organisering. Først da kan vi ta stilling til endringer eller en større reform.

Det er i hovedsak tre punkter som jeg mener det ikke er godt nok redegjort for:

  • Kvalitet
  • Byråkratisering
  • Økonomi.  

Bakgrunn:

Som en del av arbeidet har Arbeiderpartiet blant annet gjennomført samråd med arbeidstakerorganisasjoner i Tønsberg, Oslo, Bergen og Stavanger. De tilbakemeldingene vi får er unisone og støtter vårt hovedinntrykk.

Innspillene i Stortingets høring støttet i hovedsak opp under disse tilbakemeldingene.