Foto: NFF

NFFs krav i Statens lønnsutvalg ble ikke tatt til følge – arbeidsgivers siste tilbud ble forhandlingsresultat 2.5.1.

Forhandlinger på grupper er gjennomført. Forbundet krevde nye minsteavlønninger, sømløs utjevning i og mellom friomsorg, fengsler og øvrige kontorer, samt en logisk sammenheng mellom lønnsnivået til både de gjennomgående og de etatsspesifikke stillingskodene.

Videre krevde forbundet nye særavtaler og utvidelser av gamle. Vårt krav til statens lønnsutvalg ble ikke tatt til følge og resultatet av forhandlingene på grupper ble arbeidsgivers siste tilbud.

Den resterende delen av lønnsmassen på 36 prosent skal forhandles lokalt på regionene, KRUS og KDI i ukene 6 og 7, og med frist 31. mars 2020 i tilfelle lokale lønnstvister skal avgjøres på sentralt nivå. Utbetaling av lokalt lønnsoppgjør for 2019 vil skje 12. april 2020.