Foto: Norges Bank

De lokale lønnsforhandlingene er i land og resultatet er offentlige fra kl. 12. i dag.  Det er blitt noen justeringer på de individuelle listene. Når vi får oppdaterte lister, vil vi sende de ut disse. 

NFF vil understreke at det har vært et godt samarbeid med de andre organisasjonene under forhandlingene, noe som gjorde det mulig å få løftet de gruppene som nå er løftet. Det har dessverre blitt en del uforklarlige skjevheter som vi mener arbeidsgiver har forårsaket. Dette beklager vi og det er allerede tatt opp med KDI og vil også  bli tatt opp i evalueringsmøte som skal være den 8. desember.

NFF er godt fornøyd med at vi fikk laget en grunnplattform og er fornøyd med at det vil bli gjort en jobb videre med lønnspolitikken slik at det kan bli et godt verktøy under senere lønnsoppgjør.

NFF hadde fokus på at vi i dette oppgjøret skulle rette opp skjevheter. Dessverre så gjorde vi det for noen grupper, men laget samtidig noen flere skjevheter som vi ikke kan gi en god forklaring på hvorfor det ble slik. Seniorpolitikken, kompetanse  og hvordan de som har funksjoner skal få lønnsmessig uttelling for det vil bli en del av jobben videre med lønnspolitikken.   Det gjelder alle enhetene også KRUS og KDI.

> Informasjon etter forhandlingene
> Protokoll fra forhandlingene