Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Mandag 24. oktober ble det avholdt forhandlingsmøte i Justisdepartementets lokaler i Nydalen. 

Det har i lengre tid vært forhandlet om en ny avtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. 

Forslaget til avtale som ble fremlagt kunne ikke aksepteres av organisasjonene og ble avvist. Hovedsakelig går dette på den totale økonomien i avtalen og forsikringsordningene.

Inntil videre gjelder dagens avtale.