Foto: NFF

Jan-Erik Sandlie konstitueres som direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet fra 6. august.

Jan-Erik Sandlie konstitueres som direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet i forbindelse med at nåværende direktør Marianne Vollan har sagt opp sin stilling.

Konstitusjonen gjelder fra 6. august 2018 og inntil ny direktør har tiltrådt.