Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister (Frp). Foto: Justisdepartementet

NFF sendte brev til den nyutnevnte justisministeren kort tid etter utnevnelsen og ba om et møte. 

Justisministeren responderte md å invitere forbundet, samt tre andre forbund og hovedverneombudet til et felles møte.

Møtet finner sted 13. februar og ministeren ønsket å diskutere blant annet er den forestående evalueringen av kriminalomsorgen som ble vedtatt i Stortinget.

NFF vil også bruke møtet for å informere om utfordringene etaten står overfor.