LOfavør logo

Den pågående streiken i LOfinans berører Sparebank1 Medlemskort.

7 av 10 er tatt ut i streik. Konsekvensene for LOfavør er flere. Ovenfor medlemmene vil det ikke være noen aktiviteter under streiken og det vil ikke være noen på LOfavørs informasjonssenter som kan besvare henvendelser.

 

Oppdatert 6. juni 2018
Streiken er over.