Statsbudsjettet for 2018 er en styrt nedbygging av det faglige arbeidet som skal utføres i kriminalomsorgen. 

Budsjettet vil medføre enda mindre folk på vakt og vil ikke på noen måte virke forebyggende på vold og trusler overfor de ansatte eller innsatte. 

> Les hele NFFs pressemelding om statsbudsjettet
> Regjeringens samleside for statsbudsjett 2018