Foto: NFF

Færre fengselsplasser, dårligere soningstilbud og svakere rehabilitering. Stortingets julegave i 2018: Svekket trygghet i 2019.

NFFs pressemelding ifm Statsbudsjett for 2019: