Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

Forbundsleder Rita Bråten er tilfreds med at partene er enige om at samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning, tilsier at det i fremtiden også vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. 

Lørdag ble det enighet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne. Avtalen gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone.

NFFs forbundsleder Rita Bråten er glad for at avtalen er forbedret for de som er født etter 1963.

Hun sier at pensjonsavtalen nå skal gjennomgås av forbundets sentralstyre og deretter vil det bli sendt ut grundig informasjon til medlemmene.

> Les mer om den nye tjenestepensjonen her