Bergen fengsel. Foto: Yngvil Mortsensen, LO Media

Forbundet hadde et møte i KDI den 6. september der vi presiserte hva vi mente med kravet om å innføre tjenestenummer. 

Det er ikke NFFs mening at alle ansatte skal begynne å bruke nummer i den daglige tjeneste. Det er knyttet til rapporter som skrives i forbindelse med alvorlige hendelser.

I dag har kriminalomsorgen mulighet for at navn kan slettes av administrasjonen, men rutinene er ulike. Vet innføring av tjenestenummer vil dette bli en lik praksis og det vil ikke bli sendt rapporter med navn på tjenestemenn til de innsatte.

KDI var positiv til forslaget og skulle utrede saken videre.

NFF sendte brev til KDI i februar 2016 hvor tjenestenummer ble tatt opp. I mai 2016 responderte KDI og sa det var mange hensyn å ta i en slik diskusjon. De konkluderte med at det ikke var aktuelt