Foto: NFF

Dato for behandling av tvist i lønnsoppgjøret i kriminalomsorgen er klar.

NFF, KY og KDI kom som kjent ikke til enighet i årets 2.5.1-forhandlinger mellom KDI og LO/YS/Unio.

NFF sendte stevning 4. oktober, og KDI kom med sitt tilsvar på stevningen 30. oktober. Saken er berammet i Statens lønnsutvalg (SLU) 25. november 2019. SLU treffer vanligvis sin kjennelse innen tre virkedager. Det vil bli informert om resultatet fra SLU så snart det er klart.