Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

– Regjeringen vil øke maksimumsstraffen til 30 og 40 år. Konsekvensen kan bli at Norges humane justispolitikk blir ødelagt, sier forbundsleder Rita Bråten. 

I et innlegg på frifagbevegelse.no skriver hun at forslaget gir grunn til bekymring for at regjerningen er i ferd med å forlate grunnleggende verdier som har preget norsk kriminalpolitikk i lang tid. I forslagene er fokus på rehabilitering og forebygging fullstendig fraværende. Norge er et av landene i verden med lavest tilbakefallsprosent.

> Les hele innlegget på frifagbevegelse.no