Foto: KRUS

29. november var det den høytidlige seremonien hvor 168 aspiranter fikk utdelt vitnemålet for gjennomført fengselsbetjentutdanning. Det ble holdt taler og kunstneriske innslag. 

Fra politisk ledelse holdt statssekretær Anne C. Elseth tale.

NFF gratulerer alle med velfortjent vitnemål og ønsker alle lykke til i pliktåret!